بازرگانی جام

مدیرعامل: آقای محمدی پور
تهران-خیابان خاوران- جنب پمپ بنزین

فروشگاه ولیعصر

مدیرعامل: آقای سوقیانی
گرگان-خیابان امام رضا-نبش کوچه ۴۱

فروشگاه تاپ دکور

مدیر عامل: آقای علی نسب
بابل-بلوار شریعتی

فروشگاه چینو

مدیر عامل: آقای مرهتاش
چالوس-خیابان رادیودریا-بین دریای شرقی ۱۴ و ۱۵

فروشگاه ساری

مدیرعامل:آقای وفایی نژاد
ساری-بلوار آزادی-خیابان گلافشان

شرکت طرح آذین

مدیریت آقای آذرنیا
تهران-اتوبان ستاری- خیابان پیامبر غرب -مجتمع مهستان

فروشگاه خانه سفید

مدیر عامل: آقای حمید محمدی پور
کرج-خیابان درختی-حنب خیابان حافظ

فروشگاه خانه کاغذی

مدیر عامل: خانم پور مهر
قزوین-بلوار مدرس-نبش کوچه ایزدی

فروشگاه دکور هشت

مدیرعامل: آقای عصاریها
همدان-خیابان جهان نما-روبه روی بانک سامان

فروشگاه هاوین

مدیرعامل:آقای فردین پورشکر
تبریز-روبه روی بیمارستان ارتش

TOP